Oferta ISKK

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC od 40 lat prowadzi badania rzeczywistości religijno-kościelnej w Polsce. Na mocy porozumienia z Instytutem nasi pracownicy realizują wspólne projekty badawcze oraz mają możliwość korzystania z baz, którymi dysponuje Instytut.

Oto zakres danych Instytutu:

 1. Baza dominicantes dla wszystkich parafii w Polsce w latach 1980-2012.
 2. Baza parafii (typ parafii, wielkość, rodzaj, terytorium, rok założenia)
 3. Baza religijnych organizacji wspólnotowych z lat 1996, 2003, 2008 (nazwa, liczba członków)
 4. Statystyka Kościoła katolickiego w Polsce wg diecezji (duchowieństwo, sakramenty)
 5. Statystyka parafii (działalność prospołeczna parafii, komputeryzacji polskich parafii)
 6. Obszary biedy w Polsce,
 7. Wyznania niekatolickie,
 8. Powołania,
 9. Placówki oświatowe.
 10. Bazy danych sondażowych,
 11. Ogólnopolskie badania religijności – zawierającej ponad 100 zmiennych określających stan polskiej religijności w różnych okresach czasu (1991, 1998, 2002, 2012),
 12. Badanie regionalne religijności i postaw społecznych – 20 baz danych opisujących religijność oraz postawy społeczne w różnych regionach Polski,
 13. Sondaże aktywnych katolików (kilkanaście tematów badawczych).

Wśród tematów, które znajdują się w tych bazach znajdziemy:

   • Polityka społeczna
   • Społeczność lokalna
   • Rodzina
   • Młodzież
   • Kultura
   • Mniejszości narodowo-etniczne
   • Ruch pielgrzymkowy