Projekt naukowy na uczelni niemieckiej

Stypendium umożliwia realizację własnego projektu naukowego na uczelni niemieckiej i stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą, a mogą ubiegać się studenci studiów  IIst. (do 26 r.ż.), asystenci i słuchacze studiów doktoranckich (do 30 r.ż.).

Więcej: http://gfps.pl/

Termin aplikacji wewnętrznej: 31 października 2015r. (DWM)

Studiujesz? Praktykuj!

Celem projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje  w szkolnictwie wyższym” jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

konkurs ogłoszony będzie w III  kwartale 2015 r.

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Celem projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje  w szkolnictwie wyższym” powinno być podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Konkurs ogłoszony będzie w II  kwartale 2015 r.