Listy czasopism

Wyszukiwarka czasopism punktowanych: Index Copernicus

Lista czasopism z części B

Lista czasopism z części C (ERIH)

ERIH (European Reference Index for the Humanities) są to listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych (antropologia, archeologia, historia sztuki i architektura, filologia klasyczna, gender studies, historia, historia i filozofii nauki, lingwistyka, literatura, muzykologia i muzyka, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, edukacja, filozofia, psychologia, religioznawstwo i teologia), tworzone przez Europejską Fundację Nauki (ESF – European Science Foundation).

Punktacja wydziałowych czasopism naukowych:
  • Collectanea Theologica – 10pkt (lista C)
  • Warszawskie Studia Pastoralne – 8pkt (lista B)
  • Studia Theologica Varsaviensia – 7pkt (lista B)
  • Kultura Teologia Media – 6pkt (lista B)