Studiujesz? Praktykuj!

Celem projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 „Kompetencje  w szkolnictwie wyższym” jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

konkurs ogłoszony będzie w III  kwartale 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.