Granty Wyszehradzkie

Dofinansowanie na opracowanie i uruchomienie przedmiotu (cyklu wykładów) / bloku przedmiotów w ramach kierunku studiów o problematyce ściśle związanej z regionem krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej: http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/
Nabór: 10 listopada 2015r.
Wewnętrzna aplikacja: DWM (do 20 października 2015r.)

Możliwość komentowania jest wyłączona.