HARMONIA – projekty we współpracy międzynarodowej

Konkurs na projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

• w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;

• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;

• w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;

• przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-16-06-2014
A
plikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

Możliwość komentowania jest wyłączona.