Wystawy i kawiarenki naukowe, angażowanie obywateli w naukę i Platforma wymiany wiedzy

Zakres projektu: Działania powinny dotyczyć organizacji wystaw, imprez publicznych i przyczynić się do zaangażowania mieszkańców Europy w naukę. Działania powinny być podjęte w oparciu o doświadczenia ośrodków naukowych, o zbiory muzeów i bibliotek, osiągnięcia uczelni i ośrodków kultury, sklepy naukowe. Miejscem wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury i możliwością do zaangażowania różnych osób mogą stać się kawiarnie naukowe.

Konkurs jest skierowany do pracowników naukowych, instytucji naukowo-badawczych, szkół średnich, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i innych zainteresowanych stron.

Wewnętrzny termin składania wniosków: do 16 sierpnia 2015 r. (Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW)

Możliwość komentowania jest wyłączona.