SONATA BIS – zespół do badań podstawowych

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wymagania:

– badania podstawowe,

– powołanie nowego zespołu naukowego,

– brak finansowania z innych źródeł,

– min czas realizacji 36 miesięcy natomiast max czas realizacji to 60 miesięcy,

– wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy

– możliwy zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo – badawczego nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatabis-16-06-2014
Aplikacja wewnętrzna: 16 sierpnia 2015r. (BBN)
Aplikacja zewnętrzna: 15 września 2015r. (NCN)

Możliwość komentowania jest wyłączona.