OPUS 10

Konkurs OPUS 8 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Informacja: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus10
Formularz: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
Nabór: do 15 grudnia 2015r.
Aplikacja wewnętrzna: BBN (do 15 listopada 2015r.)

Możliwość komentowania jest wyłączona.