Program SYMFONIA

Międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Kierownikiem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-12-2014
Formularz: www.osf.opi.org
Wewnętrzny termin naboru: 17 lutego 2015r. (BBN)

Konkurs TANGO

Wspólne przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Więcej: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango-16-12-2013
Formularz: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
Wewnętrzny termin naboru: 17 lutego 2014r.
Aplikacja wewnętrzna: BBN

FSS – Wizyty przygotowawcze

Istnieje możliwość składania wnioskó na krótkie (do 5 dni) wizyty przygotowawcze majace na celu nawiązanie współpracy między instytucjami naukowymi w krajach Darczyńcach (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Więcej: http://www.fss.org.pl/pv
Nabór: do 4 lutego 2014r.
Formularz: http://www.fss.org.pl/sites/fss.org.pl/files/pv/pl/2013/04/fss_2013_r2_pv_w_wzor_pdf_84857.pdf

UWAGA! Istnieje możliwość skorzystania z kontaktów w tych krajach, którymi dysponuje uczelnia.

JRC

7 instytutów z Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii w ramach JRC ogłaszają cyklicznie konkursy na ekspertyzy, stypendia, staże, warsztaty i szkolenia i oferują naukowcom uczestnictwo w zaawansowanych pracach badawczych prowadzonych przez instytuty JRC, między innymi w realizacji projektów: „Współpraca na rzecz rozwoju”, z uwzględnieniem krajów Trzeciego Świata, czy „Społeczeństwo informacyjne”

Więcej: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/