Światowe Dziedzictwo Kultury – konferencja na Cyprze

Międzynarodowa Konferencja organizowana w dniach 3-8.11.2014 na temat dziedzictwa kulturowego jest okazją spotkania naukowców, decydentów, specjalistów i praktyków, którzy poruszą niektóre z bardziej palących kwestii dotyczących dziedzictwa kulturowego dziś.

Więcej: http://www.culturalheritage2014.eu/
Termin zgłaszania tematów: 30 maja 2014r.