Podwójny doktorat co-tutelle

Stypendia te są przeznaczone dla młodych naukowców, którzy zdecydowali się podjąć studia doktoranckie pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego. Dotyczy wszystkich dziedzin.

Więcej: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/bgf-doctorat-en-cotutelle/
Wewnętrzny termin naboru: 10 lutego 2014r.
Aplikacja wewnętrzna: DWM