Stolica staży

Celem programu jest wsparcie pracowników przedsiębiorstw w podnoszeniu ich specjalistycznych kompetencji, udzielone przez jednostki naukowe. Jednostki Naukowe gwarantują unikatowy zakres merytoryczny staży oraz zwiększą zdolność pracowników do wdrażania rozwiązań innowacyjnych w podmiotach, które wydelegują stażystów. Program każdego stażu będzie określony poprzez potrzeby firmy i stażysty oraz możliwości JN – będzie dostosowywany do konkretnego przypadku poprzez dobór zagadnień, z którymi firma nie może sobie poradzić ze względu na brak specjalistycznej wiedzy pracownika na konkretnym stanowisku albo niedostatki infrastruktury badawczej w firmie.

Więcej: http://stolicastazy.teklaplus.pl/index.php/staze-w-jednostkach-naukowych/
Aplikacja zewnętrzna: grudzień 2014r.

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Konkurs na staże i praktyki ma na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Więcej: http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2785,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html
Aplikacja zewnętrzna: 15 lipca 2014r. (wcześniej do BPE)

Praxis – staże zagraniczne dla doktorantów

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Więcej: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
Aplikacja zewnętrzna: 30 września 2014r. (FNP)

Staże zagraniczne

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Więcej: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
T
ermin: do 30 czerwca 2014r.

Erasmus Mundus

Realizacja wspólnych projektów partnerskich instytucji szkolnictwa wyższego z krajów UE oraz wybranych krajów trzecich (wg. ściśle określonych obszarów geograficznych: Syria; Zachodnie Bałkany; Iran, Irak i Jemen; Azja Regionalna; Azja Centralna; Ameryka Łacińska; Brazylia; RPA; wysoko rozwinięte kraje Azji i Pacyfiku.) w celu organizacji i realizacji wymiany studentów wszystkich stopni kształcenia oraz pracowników naukowych, akademickich i administracyjnych; maksymalny czas trwania projektu 48 miesięcy.

Więcej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:pl:PDF
Wewnętrzny termin aplikacji: 14 lutego 2014r.
Aplikacja wewnętrzna: DWM

 

 

Współpraca z Polonią

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania
publicznego w obszarach:

Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce
Media polonijne
Infrastruktura polonijna
Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania
Więzi i kontakty z Polską

Więcej: Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dokumentacja: http://www.msz.gov.pl/resource/b22db1ba-c230-4199-8fa9-d12f8704552c:JCR
Nabór: do 6 grudnia 2013r.

 

NCBiR – potencjał dydaktyczny

Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mają na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Więcej: Ogłoszenie, Dokumentacja
Formularz: Wersja Word, Generator wniosków
Nabór: otwarty (do wykorzystania alokowanej kwoty)
Aplikacja wewnętrzna: BPE