CEEPUS

Program współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia ,Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo) umożliwiający wymianę pracowników i studentów w ramach wymiany freemover.

Więcej: http://www.ceepus.info
Nabór: 30 listopada 2014r.
Aplikacja wewnętrzna: DWM (do 21 listopada 2014r.)

DAAD-Niemcy

Fundacja oferuje stypendia dla studentów na wakacyjny kurs j. niemieckiego, stypendia absolwentów, badawcze dla doktorantów, młodych naukowców i nauczycieli akademickich oraz na podróże grupowe do Niemiec dla studentów.

Więcej: http://www.daad.pl/pl/index.html
Formularze: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/
Nabór: 12 grudnia 2014r
Aplikacja wewnętrzna: DWM

Stypendium do Niemiec

Stypendium dla studentów, którzy nie ukończyli 26 r. ż. i doktorantów/asystentó, którzy nie ukończyli 30 r. ż.:

  • umożliwia realizację własnego projektu naukowego na uczelni niemieckiej
  • stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą
  • o stypendium mogą ubiegać się studenci studiów IIst. (do 26 r.ż.), asystenci i słuchacze studiów doktoranckich (do 30 r.ż.)

Więcej: http://gfps.pl/pl/program-stypendialny/info
Termin naboru: do 30 kwietnia 2014r. (do BBN)

NCBiR – potencjał dydaktyczny

Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mają na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Więcej: Ogłoszenie, Dokumentacja
Formularz: Wersja Word, Generator wniosków
Nabór: otwarty (do wykorzystania alokowanej kwoty)
Aplikacja wewnętrzna: BPE

Stypendia we Francji

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby:

  • kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów matura +5 (Master 2-gi rok);
  • lub zrobić doktorat jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów – polskiego i francuskiego.

Więcej: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendia/bgf-doktorat-cotutelle/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendia/bgf-master-2-gi-rok
Nabór: do 10 marca 2014r.