Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki popiera naukę oraz porozumienie między narodami w oparciu o współpracę pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów. Zgodnie z założeniami Fundacja przyznaje dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.

Priorytety tematyczne:

I Transfer kultury i wiedzy
II Procesy europeizacji
III Zmiana norm i wartości
IV Wielojęzyczność

Więcej: http://www.pnfn.pl/pl/547.php
Termin aplikacji: 15 października 2014r.