Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Konkurs na staże i praktyki ma na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Więcej: http://ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2785,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html
Aplikacja zewnętrzna: 15 lipca 2014r. (wcześniej do BPE)

Praxis – staże zagraniczne dla doktorantów

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Więcej: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
Aplikacja zewnętrzna: 30 września 2014r. (FNP)